Dříve chlouba, dnes památkově chráněná zřícenina

 

Přes deset let je ve dvoře Háje trvalý dozorce se psem. Díku němu jsou některé jeho části při troše fantazie zachovalé.Stavbou se zajímavou historií, ale smutnou současností, je dvůr Háje (či Hajčí dvůr). Původní statek obhospodařoval pole a lesy v širokém okolí. Ve čtvercovém půdorysu jsou zbytky stájí, sýpek a stodola. Podle svého prvního majitele se mu v minulosti říkalo i Angelovský dvorec.
Zbytky hospodářské části dvora. Stodola, mlat, chlévy...Jedním z jeho nejzajímavějších obyvatel byl v třicátých letech 19. století průmyslník a bankéř Leopold Lämmel. Ten zdědil po svém otci, který měl v Praze obchody s vlnou a textilem, pohádkové jmění. Převzal jeho podniky a zisky ještě znásobil. Mimo jiné byl také prvním ředitelem České spořitelny.
V tomto letohrádku trávil baron Leopold z Lämmelů s rodinou letní dnyHájčího dvora Lämmel využil jako letního sídla pro sebe i svoji rodinu. Za tím účelem nechal roku 1836 postavit vpravo od vstupní brány patrový letohrádek. Zajímavou epizodou v jeho životě byla nabídnutá půjčka ve výši 8 milionů zlatých Rakousku. Nikdo z vídeňských bankéřů v té době nebyl schopen podobného obchodu.
Od roku 1987 je objekt památkově chráněn. Zčásti je využíván jako skladiště, zbytek se úspěšně rozpadá. Okolní zahrady jsou zdevastované a silně zarostlé. Dvůr je dnes ve vlastnictví Nadace českého fondu umění, kde byl zapsán do soupisu konkurzní podstaty. Při mé návštěvě se na dvoře restaurovalo několik barokních soch původem z Teplicka. Dědicové se však domáhají u soudu svých práv. Že by se pro tuto památku blýskalo na lepší časy?

text i foto Jaroslav Fuglík