Kaple Nalezení sv. Kříže v Hájích
Tato freska znázorňuje vítězství kříže nad pohanstvím

Krásná barokní kaplička Nalezení sv. Kříže stojí kousek od křižovatky Bílý beránek. Vede k ní úzká hliněná cestička podél železničního mostu přes Jeremiášovu ulici. Stavba skrytá našim pohledům stojí na kousku zeleně mezi železniční tratí ze Smíchovského nádraží do Hostivic a nehezkým plotem z vlnitého plechu u areálu Skanska. K jejímu vzniku se váže zajímavá pověst. Marie Terezie musela po smrti svého otce Karla VI. obhajovat své nástupnické právo. A právě jeden z bojů, kdy rakouská armáda osvobozovala Prahu od Francouzů, sem přivedl vojáky habsburské monarchie. Stalo se to začátkem srpna roku 1742. Vojáci si štípali dřevo na oheň a náhle čepel sekery zajiskřila o kov zarostlý do špalku. Byl to kříž s Ježíšem. Zpráva o tomto zvláštním nálezu se rychle rozšířila a všichni jí přikládali kouzelnou moc a boží přání brzkého vítězství. V prosinci téhož roku skutečně Francouzi Prahu opustili. Následovala korunovace Marie Terezie a příběh vojáků se donesl až k ní. Rok po nálezu se rozhodla postavit na památku této zvláštní události kapli. Majitelka české koruny se 25. května 1743 sama účastnila položení základního kamene. Údajně přišel i její manžel arcivévoda František Štěpán Lotrinský. Stavba byla provedena podle návrhu K. I. Dientzenhofera. Vysvěcení se v památném srpnu po jedenácti letech opět účastnil její manžel, tehdy již jako římskoněmecký císař a císařovna Marie Terezie. Od té doby se zde konaly pravidelně mše. Roku 1761 císařovna věnovala kapli sv. Kříže částku 300 zlatých. Libocký farář, k jehož farnosti náležela, zde pořádal každý rok tři mše. První v den nalezení sv. Kříže, druhou v den povýšení sv. Kříže 14. září a třetí 25. srpna ve výročí posvěcení kaple. Faráři mělo připadnout ročně z úroků 5 zlatých, hudebníkům dva a 8 zlatých mělo být dáno na údržbu.

Obraz "Nalezení sv. Kříže" nad oltářním stolem je dominantou interiéru

Syn zakladatelky Josef II. však kapli roku 1784 v rámci svých náboženských reforem nechal odsvětit. Stavba od té doby chátrala a stala se útočištěm tuláků a bezdomovců.

Jen co by kamenem dohodil a 200 metrů došel, je dvůr Háje, který v té době vlastnil lesy a polnosti v okolí. Majitel František Zelenka s přáteli se rozhodli, že stavbu opraví. Tak byla v roce 1892 opět zrekonstruována nákladem 600 zlatých i vysvěcena a sloužila zase bohoslužbám. Jak to s památkami bylo za komunizmu, netřeba rozvíjet. Dnes je kaple včetně kopulovité střechy opět opravená. Dovnitř lze uzamčenými dveřmi alespoň nahlédnout klíčovou dírkou na barevné fresky. Vedle ní stojí pomníček z konce světové války. Josef Hlušička a František Keller zde padli 2. 5. 1945 za vlast. Památná lípa u vchodu by mohla vyprávět...


V plné kráse uvidíme kapli až když opadá z okolních stromů listí Vzhledem k tomu, že je kaple nepřístupná, vám tyto unikátní fotografie dávají možnost vychutnat její krásu. Ve středu kupole je kříž s nápisem "Tajemství kříže skvěje se".
Text i foto: Jaroslav Fuglík