Bývala to krásná vycházka

V Dalejském údolí vedle stejnojmenného potoka stojí zbytky Trunečkova mlýna. Ještě před několika lety to byla plně využívaná stavba s dvorkem plným štěbetající drůbeže. Její současný stav je více než smutný. Zbyly jen rozvaliny zdí a všudypřítomný nepořádek. O kousek dál po proudu stojí stavba s podobným osudem. Bývalá budova vápencových lomů firmy Biskup, Kvis a Kotrba byla dominantou celého údolí. Vznikla koncem 19. století, tak jako celá řada vápenek a lomů v oblasti dnešního přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Stávající železniční trať spojující Řeporyje se Smíchovským nádražím byla rozšířena o velké množství vleček k rampám a nákladovým prostorám těchto podniků. I tato vápenka s lomy měla svůj důmyslný kolejový systém o rozchodu 60 cm. Stovky metrů dráhy spojovaly vícekomorovou pec, rampy, výsypky. Tratě vedly tunely, přemostily i Dalejský potok. Výhybky koleje, zbytky mostů, tunely a jiná zařízení jsou zde dodnes patrny, a to včetně zbytků rozpadajících se staveb. Vozíky byly poháněny lidskou silou, od roku 1928 lokomotivou.

Rozmach firmy je uváděn po roce 1902. V letech 1985 - 1990, kdy se většina lidí do našeho rodícího se "města" stěhovala, byla tato atraktivní místa cílem mnoha výletů. Právě zde pak mohl každý pozorovat pokračující devastaci jmenovaného území, jejíž dominantou je velké údolí mezi skalami, vzniklé bývalou těžbou kamene. Jeho porostlé skalnaté stěny budí dojem nefalšovaného Divokého Západu. Můstky využívané pěšími přes hluboké údolí Dalejského potoka již neexistují. Rozpadly se. Hlavní budovu ještě před deseti lety běžně obývali lidé, kteří měli květiny v oknech a pod nimi zahrádky. V přízemí sídlily výrobní podniky. Nyní vše vystřídalo zbořeniště, skládky všemožných odpadů, vyhořelé trámy zbytků objektu... Zkrátka spoušť.

Slávu a rozkvět tehdejší vápenky vidíme na archivním obrázku ze začátku 20. století, ostatní fotografie nám dokumentují její dnešní stav. Pece již zmizely úplně, zbytek budov se rozpadá za pomoci vandalů.

V současné době je vstup do těchto končin zapovězen. V malebném údolí lomu se totiž bude natáčet další z řady filmů, které zde i v minulosti vznikaly. Ze dřeva se buduje mohutný kostel a další stavby. Již dříve toto místo posloužilo svým exteriérem filmařům pohádek, vznikla tu i epizoda desetidílného TV seriálu z r. 1968 Rychlé šípy spisovatele Foglara. Tehdy hrál jednu z hlavních rolí maskovaného majitele hlavolamu Ježka v kleci se jménem Širokko Jan Tříska. Po jeho emigraci byl seriál na dlouhé roky "uvězněn" v trezoru. Tak jako vzpomínky na toto úspěšné televizní zpracování nejspíš nám zůstane i vzpomínka na čisté, upravené a hojně navštěvované místo v přírodním parku. Nebo nás snad potomci tehdejších podnikatelů překvapí a celému místu vrátí pěkný vzhled?


Pozn. red.: Zmíněné nemovitosti neleží na území MČ P-13. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví.


Tímto tunelem se přichází do bývalého lomu, který vás okouzlí svou přírodou a skalními stěnami. Nyní je však přístup zakázán. Zahraniční filmaři zde realizují svoji fantastickou pohádku. Dříve tudy projížděly k pecím vláčky s vytěženým vápencem. Trunečkův mlýn na Dalejském potoce byl ještě před pár lety perfektní stavbou...
Text a foto: Jaroslav Fuglík a archiv