Kaleidoskop třináctky slovem i obrazem

Pomoc putovala potřebným

Když se ukázalo, že zatopené pražské obvody se někdy topí i v humanitární pomoci ze všech stran, putoval další materiál z Prahy 13 hlavně postiženým obcím na Berounce, ale třeba i do Písku.

Ještě než opadla voda, začaly na mnoha místech sbírky humanitární pomoci pro oblasti postižené srpnovými záplavami. Jedno ze sběrných míst bylo i na radnici Prahy 13 v Nových Butovicích. Nejprve podložky a deky pro evakuované, pak balená voda, trvanlivé potraviny, následně čistící prostředky, dezinfekce, igelitové pytle a další materiál. Občas se objevily drobné zmatky, dobří lidé nosili a nabízeli takové množství pomoci, že leckdy přesahovalo její potřebu a nebylo ji kde ukládat. Nakonec však vše doputovalo k potřebným adresátům nejen v Praze.

Gymnázium ve víru vášní

Studenti shromáždili na podporu oblíbeného profesora více než tisíc podpisů

Poté, co se začátkem června ředitel Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Nových Butovicích Vilém Bauer rozhodl ukončit pracovní poměr s profesorem Liborem Sládkem, rozběhly se mezi dalšími pedagogy, studenty, rodiči i veřejností petice na profesorovu podporu. Libor Sládek je držitelem titulu Zlatý Ámos 2000 pro nejoblíbenějšího učitele v ČR, dlouhodobě se věnuje práci s mládeží a velmi úspěně vede pěvecké sbory. Překážkou v jeho další práci měla být nedostatečná formální kvalifikace v hudební výchově. Zpravodajství o tomto případu také věnovala velkou pozornost četná hlavní česká média. Jiskra odporu proti "odejití" uznávaného profesora následně přerostla v silný tlak na odvolání ředitele gymnázia. Část rodičů začala poukazovat i na další nedostatky ve vedení školy a přidali se k nim i radní Prahy 13, kteří vyjádřili znepokojení nad situací v gymnáziu a navrhli odvolání Viléma Bauera z funkce ředitele. Požádali rovněž zřizovatele školy a Odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy o vypsání konkursu na toto místo. Magistrát však pro vyslání kontroly neshledal v práci ředitele žádné závady a ten zůstal ve funkci. Výpověď profesoru Sládkovi nakonec stáhl. Bouřlivé dění na škole prozatím přerušily prázdniny.

PROSAZ dal dárek dětem

Slalom na vozíku není tak jednoduchý, jak se zprvu zdá.
Pojídání koláče je oblíbenou soutěžní disciplinou

Vozíčkáři a jejich přátelé ze sdružení PROSAZu připravili o dni dětí 1. června na Slunečním náměstí pro děti celou sérii drobných soutěží a atrakcí (malba, slalom na vozíku, pojídání koláčků apod.) o pěkné ceny. "Touto akcí chceme vyjádřit svůj aktivní podíl na životě třináctky a to, že se nám zde mezi vámi žije dobře," řekla předsedkyně PROSAZu Iveta Pešková. Dětský den přišla podpořit i stálá patronka sdružení herečka Veronika Žilková.

Kapři se mrskali pod tubusem

Dětských rybářských závodů na Nepomuckém rybníku pod tubusem metra se pravidelně účastní více než stovka rybářů. Vítězem 3.ročníku se stal sedmák Xian-Min-Wang z FZŠ Brdičkova (registrován v ČRS - MO Smíchov), jeho devět kaprů v součtu měřilo 495,5 cm. Osm kaprů (381cm) nachytal druhý Nikolas Domin. Bronzový Martin Hladký se mohl pochlubit devíti kapry (364 cm). Druhý den se na nádrži konala i soutěž pro dospělé.

Mirek Tryner

Exekuce pokračovaly i v létě

Foto: Miroslav Houra

Také v létě pokračovaly exekuce neplatičů nájemného. Při jedné z nich narazil soudní vykonavatel v bývalém bytě Jiřího Klimenta na Ovčím hájku kromě spousty nepořádku také na tento kalendář. Neplatič, který stále dluží 688 000 korun chtěl bydlet zdarma do poslední chvíle, záznamy v kalendáři však nasvědčují, že na nájemné by si vydělat dokázal.

Prezidenti zahájili výstavbu školy

Takto by měla škola vypadat po dokončení.

Německý prezident Johannes Rau se během své pracovní návštěvy ČR ve středu 5. června zastavil v doprovodu Václava Havla také u nás. V Pekařské ulici na pomezí Nových Butovic a Jinonic (už "za čárou" na území Prahy 5) společně symbolicky zahájili výstavbu Školy česko-německého setkávání, která by měla zahrnovat výchovu dětí od školky až po gymnázium.Václav Havel a Johannes Rau se setkali s dětmi, které budou novou školu navštěvovat.   Slavnost proběhla se vší parádou prezidentských limuzín a za doprovodu hudby hradní stráže.

Radili dětem, jak prožít "Prázdniny bez úrazu"


Ve čtvrtek 6. června se pod tubusem metra v Centrálním parku Prahy 13 konal 2. ročník bezpečnostní a preventivní akce "Prázdniny bez úrazu". K vidění byly ukázky zásahové jednotky Policie ČR, ukázky práce dopravní policie, kriminalistů a jejich techniků, protidrogových specialistů. Se svojí technikou se představili i hasiči nebo záchranná služba. Své čtyřnohé cvičené kamarády přivedli specialisté ze záchranné kynologické brigády a také cvičitelé slepeckých vodících psů ze střediska v Jinonicích. Děti se poučily o různých nebezpečích a nástrahách, která je mohou o prázdninách i v životě potkat, a naučily se, jak se v takových situacích zachovat. Akcí a doprovodným kulturním programem provázel Václav Třasák.


Městští strážníci zaujali ukázkami výcviku služebních psů.   Mládež Českého červeného kříže předvedla, jak poskytnout první pomoc při různých druzích zranění.
připravil: Petr Krajánek